ادبیات تجربی

ادبیات تجربی (انگلیسی: Experimental literature) گاهی از این واژه با عنوان ادبیات آزمایشی هم نام برده می‌شود. به‌طور کلی عنوان یک سبک یا آرایه‌ای ادبی است که در ادبیات و شعر و شاعری کاربرد دارد. ادبیات تجربی در بیشتر مواقع منتج به نوآوری در تکنینک‌های روایت می‌گردد.

The Convergence of Two Narrative LInes Ascending - Page 1.jpg

جستارهای وابسته

منابع