ادبیات فرانسوی‌زبان

(تغییرمسیر از ادبیات فرانسه‌زبان)

ادبیات فرانسه‌زبان هر نوع ادبیاتی است که به زبان فرانسه نوشته شود. اما این اصطلاح - شاید به اشتباه - تنها برای تعریف آثار نویسندگان فرانسوی‌زبان غیرفرانسوی به کار می‌رود، چه نویسنده اروپایی باشد چه نباشد (بلژیکی، آفریقایی، مغربی، آنتیلی و...). ادبیات فرانسه بخشی از ادبیات فرانسه‌زبان است، اما نویسنده‌ای نظیر امه سزر یا ادوار گلیسان را فرانسه‌زبان می‌نامند، و کسی مانند ساموئل بکت و اوژن یونسکو را در بخش ادبیات فرانسه دسته‌بندی می‌کنند.

اگر ما هم این دسته‌بندی را بپذیریم باید بگوییم که ادبیات فرانسه‌زبان (یعنی ادبیات فرانسه در خارج از مرزهای فرانسه و البته به جز سوئیس و بلژیک) در درجه نخست با مهاجرت فرانسویان در قرن هجدهم میلادی به مستعمره‌هایی از جمله کبک در کانادا توسعه یافت. دلیل دیگر را باید در استعمار الجزایر در قرن نوزدهم و سایر مستعمره‌های فرانسه و بلژیک در قرن نوزدهم و قرن بیستم بیابیم.

جستارهای وابستهویرایش