اد اکستریپاندا

اد اکسیتیرپاندا (به لاتین: Ad exstirpanda) فتوای پاپ اینوسنت چهارم در باب شکنجه است.

این فتوای مذهبی که در پانزده آوریل ۱۲۵۲ صادر گردیده‌است به صراحت شکنجه کفار را برای اقرار گیری مجاز می‌شمارد.

محتوا ویرایش

این فتوا به دلیل قتل مفتش مأمور پاپ لومباردی، سنت پیتر ورونا، که در ۶ فروردین ۱۲۵۲ توسط توطئه هواداران کاتار کشته شد، صادر شد. طبق این فتوا بدعت گذاران «قاتلان روح و سارقان هفت‌آیین و ایمان مسیحی» هستند و باید مانند دزدان و راهزنان مجبور به اعتراف به اشتباهات خود و متهم کردن دیگران شوند. هر چند که شکنجه باید بدون خطر برای اندام‌ها یا جان مظنونین انجام شود و شروط زیر بر استفاده از شکنجه وضع شدند:

  • باعث قطع عضو یا مرگ نشود
  • فقط یک بار استفاده شود
  • مفتش از شواهد علیه متهم مطمئن باشد.

طبق این فرمان بخشی از اموال مصادره شده متهمان به دولت تعلق می‌گرفت و دولت در عوض اجرای مجازات را برعهده گرفت.

منابع ویرایش