اربعین (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

اربعین می‌تواند به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد.