ارتش خلق لهستان

ارتش خلق لهستان ((به لهستانی: Ludowe Wojsko Polskie)) (اختصاری  LWP) شامل نیروهای مسلح لهستان در جبهه شرق (۱۹۴۵–۱۹۴۳) و نیروهای مسلح لهستان در دوره حکومت کمونیستی جمهوری خلق لهستان (۱۹۸۹–۱۹۴۵) است.

ارتش خلق لهستان
Ludowe Wojsko Polskie
نشان سربازان ارتش خلق لهستان
شعارخدا، افتخار، میهن
(Bóg, Honor, Ojczyzna)
بنیان‌گذاریمارس ۱۹۴۵ میلادی
برچیده شده۳۰ دسامبر ۱۹۸۹
شاخه‌هانیروی زمینی ارتش خلق لهستان
نیروی هوایی خلق لهستان
نیرو دریایی خلق لهستان
صنعت
تأمین کنندگان خارجی اتحاد جماهیر شوروی
 کوبا
 آلمان شرقی
صادرات سالانه الجزایر
 ویتنام شمالی
 آنگولا
 کره شمالی
سربازان ارتش خلق لهستان

منابع ویرایش