اردک اسکارلت

اردک اسکارلت
وضعیت حفاظت
فسیل
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرندگان
راسته: غازسانان
تیره: اردکیان
گونه: M. scarletti
نام علمی
Malacorhynchus scarletti

اردک اسکارلت (نام علمی: Malacorhynchus scarletti) نام یک گونه از زیرخانواده اردک‌های روی آب چر است.

منابع