ارزش (اقتصادی)

ارزش اقتصادی سنجه‌ای از منفعت ناشی از کالاها یا خدمات فراهم آورده شده از سوی یک عامل اقتصادی است. به‌طور کلی ارزش نسبت به واحد پول اندازه‌گیری می‌شود و تفسیرش "حداکثر میزان پولی که یک بازیگر مشخص مایل و قادر به پرداخت برای کالا یا خدمات است چقدر است؟" توجه شود که ارزش اقتصادی همان قیمت بازار یا ارزش بازار نیست.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش