ارشمیدس (دهانه)

ارشمیدس یک دهانه برخوردی در ماه است.

ارشمیدس
Archimedes crater AS15-M-1542.jpg
قطر۸۳ کیلومتر
عمق۲.۱ کیلومتر
هم‌درازا۴° در طلوع آفتاب
نام‌بخشارشمیدس
به افتخارارشمیدس

دهانه‌های اقماریویرایش

این دهانه ۱۹ دهانه اقماری دارد.[۱]

Archimedes عرض جغرافیایی طول جغرافیایی قطر
C ۳۱.۶° N ۱.۵° W ۸.۰ کیلومتر
E ۲۵.۰° N ۷.۲° W ۳.۰ کیلومتر
D ۳۲.۲° N ۲.۶° W ۵.۰ کیلومتر
G ۲۹.۱° N ۸.۲° W ۳.۰ کیلومتر
H ۲۳.۹° N ۷.۰° W ۴.۰ کیلومتر
M ۲۶.۱° N ۳.۲° W ۳.۰ کیلومتر
L ۲۵.۰° N ۲.۶° W ۴.۰ کیلومتر
N ۲۴.۱° N ۳.۹° W ۳.۰ کیلومتر
Q ۲۸.۵° N ۲.۴° W ۳.۰ کیلومتر
P ۲۵.۹° N ۲.۵° W ۳.۰ کیلومتر
S ۲۹.۵° N ۲.۷° W ۳.۰ کیلومتر
R ۲۶.۰° N ۶.۶° W ۴.۰ کیلومتر
U ۳۲.۸° N ۱.۹° W ۳.۰ کیلومتر
T ۳۰.۳° N ۵.۰° W ۳.۰ کیلومتر
W ۲۳.۸° N ۶.۲° W ۴.۰ کیلومتر
V ۳۲.۹° N ۴.۰° W ۳.۰ کیلومتر
Y ۲۹.۹° N ۹.۵° W ۲.۰ کیلومتر
X ۳۱.۰° N ۸.۰° W ۲.۰ کیلومتر
Z ۲۶.۸° N ۱.۴° W ۲.۰ کیلومتر

منابعویرایش

  1. "Lunar Nomenclature". 2007. Retrieved 5 July 2011.