باز کردن منو اصلی

ارقم بن ابی ارقم از اصحاب صدر اسلام بود.

زندگیویرایش

وی در سال ۵۹۰ میلادی دیده به جهان گشود و در سال ۶۷۵ درگذشت. او در قضایای سیاسی و اجتماعی نیز نقش داشت ولی برخی کارهایش مورد نقد است. وی از اولین افرادی است که اسلام را پذیرفت و در پاره‌ای منابع وی را هفتمین کسی می‌دانند که اسلام آورد. دار ارقم که از مکان‌های نزدیک به کعبه بود از محل‌های اصلی تجمع صحابه بود.

منابعویرایش