عَبدِ مَناف بن قصی بن کلاب پرده‌دار کعبه و از بزرگان قبیلهٔ قریش و شهر مکه بود. وی جد سوم محمد بن عبدالله پیامبر اسلام است. فرزندان وی که به بنی عبد مناف یا آل عبد مناف شهرت دارند تا قرن‌ها حکومت جهان عرب را در اختیار داشتند. خلفای اموی، خلفای عباسی و امامان شیعه و پیشوای سوم اهل سنت یعنی محمد بن ادریس شافعی جملگی از نوادگان عبدمناف به شمار می‌روند. محمد بن ادریس شافعی از تبار عبدیزید پسر مطلّب و نوه عبد مناف بود.

عبدمناف المغیره بن قصی
Abd Manaf of Qurayshi tribe, Muhammad's great-grandfather.jpg
عبدمناف از قبیله قریش
شناخته‌شده برایجد محمد
فرزنداننوفل بن عبدمناف (پسر)
هاشم بن عبدمناف (پسر)
عبدشمس بن عبدمناف (پسر)
مطلب بن عبدمناف (پسر)
ارقم بن ابی ارقم (پسر)
والدینقصی بن کلاب (پدر)
خویشاوندانعاتکه بنت مره (همسر)
عبدالدار بن قصی (برادر)
زهره بن کلاب (عمو)

وی شش پسر داشت: مطلب، عمرو یا هاشم (نیای محمد و عباسیان و امامان شیعه)، عبدشمس (نیای امویان)، نوفل، ابوعمرو و ابوعبید.

سخنان دیگران درباره عبد منافویرایش

علی بن ابیطالب درباره او می گوید: «به خدا سوگند پدر و جدم "عبدالمطلب" و "هاشم" و "عبد مناف" هیچ گاه بتی را پرستش نکردند، از او پرسیدند: پس آنان چه چیزی را پرستش می کردند؟ فرمود: آنها به سوی خانه کعبه نماز می خواندند و تمسک به آیین ابراهیم داشتند.»[۱]

منابعویرایش

  1. رسولی محلاتی، سید هاشم (1379 چاپ ششم). خلاصه تاریخ اسلام جلد دوم زندگانی امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا و امام حسن مجتبی (علیهم السلام). دفتر نشر فرهنگ اسلامی. صص. ۳. شابک ۹۶۴-۴۳۰-۲۰۳-۶. تاریخ وارد شده در |سال= را بررسی کنید (کمک)

انساب الاشراف بلاذری، ج ۱، ص ۶۵–۶۸ تاریخ طبری، محمد بن جریر طبری، ج ۲، صفحهٔ ۱۹

پیشین:
قصی بن کلاب
(نسب پیامبر اسلام)
عبد مناف

۴۳۰م-۶۰۰م
پسین:
هاشم