عَبدِ مَناف بن قصی بن کلاب پرده‌دار کعبه و از بزرگان قبیلهٔ قریش و شهر مکه بود. منابع نامش را مغیره گزارش کرده‌اند و لقبش را قمر البطحاء دانسته‌اند.

عبدمناف المغیره بن قصی
عبدمناف از قبیله قریش
شناخته‌شده برایجد محمد
فرزنداننوفل بن عبدمناف (پسر)
هاشم بن عبدمناف (پسر)
عبدشمس بن عبدمناف (پسر)
مطلب بن عبدمناف (پسر)
والدینقصی بن کلاب (پدر)
حبه بنت هلیل (مادر)
خویشاوندانعاتکه بنت مره (همسر)
عبدالدار بن قصی (برادر)
زهره بن کلاب (عمو)

عبد مناف از یک سو پدر هاشم (بزرگ خاندان بنی‌هاشم) و جد سوم محمد بن عبدالله پیامبر اسلام و از سوی دیگر پدربزرگ امیه بن عبدشمس (بزرگ خاندان بنی‌امیه) است. وی از برادرش عبدالدار کوچکتر بود. وی پس از صحبت با برادر خویش بر سر تقسیم این وظایف به توافق و مصالحه رسیدند.[۱] مادر عبدمناف را از خزاعه گزارش کرده‌اند.[۲]

سخنان دیگران درباره عبد مناف ویرایش

علی بن ابیطالب درباره او می گوید: «به خدا سوگند پدر و جدم عبدالمطلب و هاشم و عبد مناف هیچ گاه بتی را پرستش نکردند، از او پرسیدند: پس آنان چه چیزی را پرستش می کردند؟ فرمود: آنها به سوی خانه کعبه نماز می خواندند و تمسک به آیین ابراهیم داشتند.»[۳]

منابع ویرایش

  1. «فروغ ابدیت - سبحانی تبریزی، جعفر - کتابخانه مدرسه فقاهت». lib.eshia.ir. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۰۵-۱۵.
  2. «دانشنامه جهان اسلام - بنیاد دائرة المعارف اسلامی - کتابخانه مدرسه فقاهت». lib.eshia.ir. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۰۵-۱۵.
  3. رسولی محلاتی، سید هاشم (۱۳۷۹). خلاصه تاریخ اسلام جلد دوم زندگانی امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا و امام حسن مجتبی (علیهم السلام). دفتر نشر فرهنگ اسلامی. صص. ۳. شابک ۹۶۴-۴۳۰-۲۰۳-۶.
پیشین:
قصی بن کلاب
(نسب پیامبر اسلام)
عبد مناف

۴۳۰م-۶۰۰م
پسین:
هاشم