ارمنستان در ۲۰۲۰

لیست زیر رویدادهایی است که در طی سال ۲۰۲۰ (میلادی) در ارمنستان اتفاق افتاده‌است.

ارمنستان
در
۲٬۰۲۰

دهه‌ها:
جستارهای وابسته:رویدادهای دیگر ۲۰۲۰
فهرست سال‌ها در ارمنستان

صاحب منصبان

ویرایش

رویدادها

ویرایش
  • انتخابات عمومی جمهوری آرتساخ (۲۰۲۰)
  • «بهبود جایگاه ارمنستان در فهرست کشورها». رادیو عمومی ارمنستان.
  • «پل مجازی آغاز می شود ارمنستان و دره سیل». رادیو عمومی ارمنستان.
  • «شرکت ارمنی پروانه دستگاه تنفس مصنوعی». رادیو عمومی ارمنستان.
  • «مسابقه سرباز صلح بازی های ارتش در ارمنستان». رادیو عمومی ارمنستان.
  • «آغاز خدمات پست دیجیتالی در ارمنستان». رادیو عمومی ارمنستان.

درگذشتگان

ویرایش

منابع

ویرایش

پیوند به بیرون

ویرایش