باز کردن منو اصلی

نخست‌وزیر ارمنستان

نخست‌وزیر ارمنستان (ارمنی: Հայաստանի վարչապետները) توسط رئیس‌جمهور ارمنستان انتخاب می‌شود. دفتر نخست‌وزیری ارمنستان برای نخستین بار با بنیانگذاری اولین جمهوری ارمنستان در سال ۱۹۱۸ تأسیس گردید

نخست‌وزیر جمهوری ارمنستان
Coat of arms of Armenia.svg
متصدی کنونی
نیکول پاشینیان

از ۸ مه ۲۰۱۸
اقامت‌گاهایروان، ارمنستان
گمارندهمجلس ملی جمهوری ارمنستان
دارندهٔ افتتاحیوازگن مانوکیان
بنیادگذاری۲۵ سپتامبر ۱۹۹۱

فهرست روسای دولت ارمنستان (۱۹۱۸–تاکنون)ویرایش

اولین جمهوری ارمنستان (۱۹۱۸–۱۹۲۰)ویرایش

No. تصویر نام
(زاده-درگذشته)
قبول پست ترک پست حزب عنوان
۱   هوهانس کاچازنونی
(۱۸۶۸–۱۹۳۸)
۳۰ ژوئن ۱۹۱۸ ۲۸ مه ۱۹۱۹ فدراسیون انقلابی ارمنی نخست‌وزیر
۲   آلکساندر خاتیسیان
(۱۸۷۴–۱۹۴۵)
۲۸ مه ۱۹۱۹ ۵ مه ۱۹۲۰ فدراسیون انقلابی ارمنی نخست‌وزیر
۳   هامو اوهانجانیان
(۱۸۷۳–۱۹۴۷)
۵ مه ۱۹۲۰ ۲۵ نوامبر ۱۹۲۰ فدراسیون انقلابی ارمنی نخست‌وزیر
۴   سیمون وراتسیان
(۱۸۸۲–۱۹۶۹)
۲۵ نوامبر ۱۹۲۰ ۲ دسامبر ۱۹۲۰ فدراسیون انقلابی ارمنی نخست‌وزیر

جمهوری سوسیالیستی ماورای قفقاز شوروی (۱۹۲۲–۱۹۳۶) و جمهوری سوسیالیستی ارمنستان شوروی (۱۹۳۶–۱۹۹۱)ویرایش

No. تصویر نام
(زاده-درگذشته)
قبول پست ترک پست حزب عنوان
۱   سارگیس لوکاشیان
(۱۸۸۳–۱۹۳۷)
۲۱ مه ۱۹۲۲ ۲۴ ژوئن ۱۹۲۵ حزب کمونیست ارمنستان رئیس کمیساریای شورای خلق
۲   سارگیس هامبارتسومیان
(۱۸۷۰–۱۹۴۴)
۲۴ ژوئن ۱۹۲۵ ۲۲ مارس ۱۹۲۸ حزب کمونیست ارمنستان رئیس کمیساریای شورای خلق
۳   ساهاک در-گابریلیان
(۱۸۸۶–۱۹۳۷)
۲۲ مارس ۱۹۲۸ ۱۰ فوریه ۱۹۳۵ حزب کمونیست ارمنستان رئیس کمیساریای شورای خلق
۴   Abraham Guloyan
(۱۸۹۳–۱۹۳۸)
۱۰ فوریه ۱۹۳۵ فوریه ۱۹۳۷ حزب کمونیست ارمنستان رئیس کمیساریای شورای خلق
۵   سارگیس هامبارتسومیان
(۱۸۷۰–۱۹۴۴)
فوریه ۱۹۳۷ مه ۱۹۳۷ حزب کمونیست ارمنستان رئیس کمیساریای شورای خلق
۶   استپان هاکوبیان مه ۱۹۳۷ ۲۱ سپتامبر ۱۹۳۷ حزب کمونیست ارمنستان رئیس کمیساریای شورای خلق
۷   آرام پیروزیان ۲۳ نوامبر ۱۹۳۷ اکتبر ۱۹۴۳ حزب کمونیست ارمنستان رئیس کمیساریای شورای خلق
۸   آقاسی سارگسیان اکتبر ۱۹۴۳ ۱۹۴۶ حزب کمونیست ارمنستان رئیس کمیساریای شورای خلق
۱۹۴۶ ۲۹ مارس ۱۹۴۷ رئیس شورای وزرا
۹ ساهاک کاراپتیان
(۱۹۰۶–۱۹۸۷)
۲۹ مارس ۱۹۴۷ ۲۰ نوامبر ۱۹۵۲ حزب کمونیست ارمنستان رئیس شورای وزرا
۱۰   آنتون کوچینیان
(۱۹۱۳–۱۹۹۰)
۲۰ نوامبر ۱۹۵۲ ۵ فوریه ۱۹۶۶ حزب کمونیست ارمنستان رئیس شورای وزرا
۱۱   بادال مورادیان ۵ فوریه ۱۹۶۶ ۲۱ نوامبر ۱۹۷۲ حزب کمونیست ارمنستان رئیس شورای وزرا
۱۲   گریگوری آرزومانیان ۲۱ نوامبر ۱۹۷۲ ۲۸ نوامبر ۱۹۷۶ حزب کمونیست ارمنستان رئیس شورای وزرا
  مارتیروسیان ۲۸ نوامبر ۱۹۷۶ ۱۷ ژانویه ۱۹۷۷ حزب کمونیست ارمنستان رئیس شورای وزرا
۱۳   فادیی سارگسیان
(۱۹۲۳–۲۰۱۰)
۱۷ ژانویه ۱۹۷۷ ۱۶ ژانویه ۱۹۸۹ حزب کمونیست ارمنستان رئیس شورای وزرا
۱۴   ولادیمیر مارکاریانتس ۱۶ ژانویه ۱۹۸۹ ۱۳ اوت ۱۹۹۰ حزب کمونیست ارمنستان رئیس شورای وزرا
۱۵   وازگن مانوکیان
(۱۹۴۶–)
۱۳ اوت ۱۹۹۰ ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۱ National Democratic Union رئیس شورای وزرا

جمهوری ارمنستان (۱۹۹۱–اکنون)ویرایش

نام
(زاده-درگذشته)
تصویر قبول پست ترک پست حزب
۱ وازگن مانوکیان
(۱۹۴۶–)
  ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۱ ۲۲ نوامبر ۱۹۹۱ National Democratic Union
۲ گاگیگ هاروتیونیان
(۱۹۴۸–)
  ۲۲ نوامبر ۱۹۹۱ ۳۰ ژوئیه ۱۹۹۲ مستقل
۳ خسرو هاروتیونیان
(۱۹۴۸–)
  ۳۰ ژوئیه ۱۹۹۲ ۲ فوریه ۱۹۹۳ مستقل
۴ هراند باگراتیان
(۱۹۴۸–)
  ۲ فوریه ۱۹۹۳ ۴ نوامبر ۱۹۹۶ Pan-Armenian National Movement
۵ آرمن سارگسیان
(۱۹۵۳–)
  ۴ نوامبر ۱۹۹۶ ۲۰ مارس ۱۹۹۷ مستقل
۶ روبرت کوچاریان
(۱۹۵۴–)
  ۲۰ مارس ۱۹۹۷ ۱۰ آوریل ۱۹۹۸ مستقل
۷ آرمن داربینیان
(۱۹۶۵–)
  ۱۰ آوریل ۱۹۹۸ ۱۱ ژوئن ۱۹۹۹ مستقل
۸ وازگن سارگسیان
(۱۹۵۹–۱۹۹۹)
  ۱۱ ژوئن ۱۹۹۹ ۲۷ اکتبر ۱۹۹۹[α] حزب جمهوری‌خواه ارمنستان
۹ آرام سارگسیان
(۱۹۶۱–)
  ۳ نوامبر ۱۹۹۹ ۲ مه ۲۰۰۰ حزب جمهوری‌خواه ارمنستان
۱۰ آندرانیک مارگاریان
(۱۹۵۱–۲۰۰۷)
۱۲ مه ۲۰۰۰ ۲۵ مارس ۲۰۰۷[β] حزب جمهوری‌خواه ارمنستان
۱۱ سرژ سارگسیان
(۱۹۵۴–)
  ۲۶ مارس ۲۰۰۷ ۷ آوریل ۲۰۰۸ حزب جمهوری‌خواه ارمنستان
۱۲ تیگران سارگسیان
(۱۹۶۰–)
  ۹ آوریل ۲۰۰۸ ۱۳ آوریل ۲۰۱۴ حزب جمهوری‌خواه ارمنستان
۱۳ هوویک آبراهامیان
(۱۹۵۸–)
  ۱۳ آوریل ۲۰۱۴ ۸ سپتامبر ۲۰۱۶[۱] حزب جمهوری‌خواه ارمنستان
۱۴ کارن کاراپتیان
(۱۹۶۳–)
  ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۶[۲] ۲۰۱۸ حزب جمهوری‌خواه ارمنستان
۱۵ سرژ سارگسیان
(۱۹۵۴–)
  ۱۷ آوریل ۲۰۱۸ ۲۳ آوریل ۲۰۱۸ حزب جمهوری‌خواه ارمنستان
- کارن کاراپتیان
(۱۹۶۳–)
  ۲۳ آوریل ۲۰۱۸ ۸ مه ۲۰۱۸ حزب جمهوری‌خواه ارمنستان
۱۶ نیکول پاشینیان
(۱۹۷۵–)
  ۸ مه ۲۰۱۸ اکنون Way Out Alliance

پانویسویرایش

α. ^ Assassinated while in office in the 1999 Armenian parliament shooting. β. ^ Died of heart attack while in office.

منابعویرایش

  1. RFE/RL; Press, Associated (2016-09-08). "Armenian PM Hovik Abrahamyan resigns after weeks of unrest". The Guardian. ISSN 0261-3077. Retrieved 2016-09-13.
  2. Sputnik. "Ex-Mayor of Yerevan Karen Karapetyan Is Appointed As Armenian PM". sputniknews.com. Retrieved 2016-09-13.