ارورو یکی از خدایان میان رودان است. وی به دستور انو، انکیدو (همزاد گیلگمش) را می‌آفریند.

منابعویرایش

گیل گمش/ترجمه:احمد شاملو/نشر چشمه