اِرگ یکای انرژی در دستگاه واحدهای سانتیمتر-گرم-ثانیه (cgs) است.

اِرگ برابر با کار انجام‌گرفته در بالا بردن جرمی برابر با یک‌هزارم گرم تا ارتفاع یک سانتیمتر است.

۱ ارگ =‎ ۱۰−۷ژول

۱ ژول = ۱۰۷ ارگ

منابعویرایش

  • هاج، پاول، ساختار ستارگان و کهکشانها، ترجمه توفیق حیدرزاده، تهران: سازمان جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی، چاپ دوم، ۱۳۷۲خ، ص۳۰۲.