سانتی‌متر

یکای طول برابر با یک صدم متر
(تغییرمسیر از سانتیمتر)

سانتی‌متر یا سانتیمتر (به فرانسوی: Centimètre) که به‌صورت کوتاه cm نوشته می‌شود، یک یکای طول است که برابر با ۰٫۰۱ متر یا حدوداً ۰٫۳۹۳۷ اینچ است. هر سانتی‌متر برابر است با ۱۰ میلی‌متر.

سانتی‌متر
CarpentersRule.png
خط‌کش نجار دارای تقسیمات سانتی‌متر
اطلاعات یکا
سامانه‌های اندازه‌گیریواحدهای اندازه‌گیری متریک
یکایطول
نشانcm 
تبدیل یکا
۱ cm در ...... برابر است با ...
   دستگاه بین‌المللی یکاها   10 میلی‌متر
   سیستم واحدهای اندازه‌گیری بریتانیایی & واحدهای اندازه‌گیری آمریکایی   ~۰٫۳۹۳۷ اینچ
یک خط‌کش نجاری که برحسب سانتی‌متر مدرّج شده‌است

منابعویرایش

Wikipedia contributors, "Centimetre," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Centimetre&oldid=216266122