ازدواج سیاسی، ازدواجی است که صرفاً بر پایه عشق و علاقه دوطرف صورت نگرفته بلکه شاید اصلاً صحبت از علاقه درمیان نباشد و بیشتر جهت ایجاد یا تحکیم روابط بین دو گروه یا شخصیت سیاسی و با اهداف از پیش تعیین شده انجام پذیرد. [۱]

ازدواج لویی فرانسه، دوک بورگوندی با پرنسس ماریا آدلاید ساووی در ورسای در دسامبر 1697

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  1. دانشنامه سیاسی - داریوش آشوری