از زبان داریوش

از زبان داریوش (به آلمانی: Es kündet Dareios der König) عنوان کتابی است از هایدماری کخ که در خصوص ایران باستان می‌باشد. این کتاب توسط پرویز رجبی به فارسی ترجمه شده‌است.

بخش‌های کتابویرایش

 1. نگاه تاریخی
 2. منابع
 3. لوح‌های عیلامی تخت‌جمشید چه می‌گویند؟
 4. تأسیسات و بناهای با عظمت
 5. از زندگی روزمره
 6. زن در شاهنشاهی ایران
 7. ارتش
 8. کشاورزی
 9. دین
 10. نگاه نهایی

منابعویرایش

 • هاید ماری کخ، از زبان داریوش، ترجمهٔ پرویز رجبی، تهران: کارنگ، شابک ۹۶۴۹۰۳۸۰۴۳