از زبان داریوش

تاریخ ایران باستان: دوره هخامنشی
(تغییرمسیر از از زبان داریوش (کتاب))

از زبان داریوش (به آلمانی: Es kündet Dareios der König) عنوان کتابی است از هایدماری کخ ایران‌شناس اهل آلمان که در خصوص ایران باستان است. این کتاب توسط پرویز رجبی به فارسی ترجمه شده‌است.

بخش‌های کتابویرایش

 1. نگاه تاریخی
 2. منابع
 3. لوح‌های عیلامی تخت‌جمشید چه می‌گویند؟
 4. تأسیسات و بناهای با عظمت
 5. از زندگی روزمره
 6. زنان در شاهنشاهی ایران
 7. ارتش
 8. کشاورزی
 9. دین
 10. نگاه نهایی

منابعویرایش

 • هاید ماری کخ، از زبان داریوش، ترجمهٔ پرویز رجبی، تهران: کارنگ، شابک ۹۶۴۹۰۳۸۰۴۳