اسارت اسرائیل به وسیله آشوریان

پادشاهی شمالی اسرائیل توسط امپراطوری آشوریان به وسیله تیگلات-پیلسر سوم (پول) و شلمنسر پنجم نابود شد. سارگون دوم و پسرش کار اسرائیل شمالی را تمام کردند و اثری از آن باقی نگذاشتند.

اخراج اسرائیل توسط آشوریان.

در کتاب مقدسویرایش

اسارت اسرائیل به وسیله آشور در سال ۷۴۰ قبل از میلاد (یا ۷۳۳ قبل از میلاد) در بعضی روایتها شروع شد:

و الوهیم اسرائیل روح پول پادشاه آشور و تیگات پیلسر پادشاه آشور را به هم ریخت و او آنها را به بیرون برد و رئوبنیها و جادیها و نیمی از قبیله مناسه و او آنها را به هلاه، هابور، هارا و رود گوزان تا این روز برد. - کرونیکلز اول ۵:۲۶

در ۷۲۲ قبل از میلاد حدود ۲۰ سال بعد از حمله اولیه شهرهای اسرائیل سرانجام توسط سارگون دوم گرفته شد بعد از اینکه سه سال توسط شلمنسر پنجم محاصره شد.

به او شلمنسر پادشاه آشور آمد و هوشع خدمتکار او شد و به او هدیه داد؛ و پادشاه آشور در هوشع توطئه دید زیرا او به پادشاه مصر پیام فرستاده بود و به شاه آشور هدیه نداده بود و اینکار را سال به سال تکرار می‌کرد. از این رو پادشاه آشور او را دستگیر کرد و به زندان فرستاد. سپس پادشاه آشور به سرزمین حمله کرد و به سامریه رفت و آن را به مدت سه سال محاصره کرد. در سال نهم هوشع پادشاه آشور سامریه را گرفت و او اسرائیل را به آشور برد و آنها را در هلاه و هابور در کنار رود گوزان و در شهرهای ماد سکونت داد. - دوم پادشاهان ۱۷:۳–۶
و پادشاه آشور اسرائیل را گرفت و به آشور برد و آنها را در هلاه و هابور در کنار رود گوزان و در شهرهای مادها ساکن کرد. زیرا آنها از حرف خداوند پروردگارشان اطاعت نکرده بودند و عهد او را شکسته بودند و هر آنچه که موسی خدمتگزار پروردگار دستور داده بود و از شنیدن و انجام دادن منع کرده بود - دوم پادشاهان ۱۸:۱۱–۱۲

شهرهای مادها ممکن است در این آیه به کوه‌های مادها اشاره داشته بوده باشد.

لوحهای آشوریویرایش

لوحهای آشوری کشف شده اشاره می‌کنند که ۲۷۲۹۰ نفر از اسرائیل از سامریه به اسارت گرفته شدند. سارگون شرح کارهای خود را اینگونه می‌دهد:

در اولین سال پادشاهی من، مردم سامریه، که عدد آنها ۲۷۲۹۰ بود من اسیر کردم، پنجاه کالسکه برای اثاث پادشاهیم انتخاب کردم. شهر را من بازسازی کردم. من آن را بزرگتر از قبل ساختم. مردم مناطقی را که فتح کردم در آنجا ساکن کردم. مسئول خودم (تارتان) را به عنوان استاندار بر آنها منصوب کردم

منابعویرایش

مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا. «Assyrian captivity of Israel». در دانشنامهٔ ویکی‌پدیای انگلیسی، بازبینی‌شده در ۲۱ تیر ۹۳٫.