استاد بازی

استاد بازی (به انگلیسی: Master of the Game) نام رمانی است که توسط سیدنی شلدون نوشته شده است. این کتاب به زبان های متعددی ترجمه شده و هفت بار نیز تجدید چاپ شده است.

استاد بازی
Master Of The Game.jpg
نویسنده(ها)سیدنی شلدون
عنوان اصلیMaster of the Game
زبانانگلیسی
تاریخ نشر
۱۹۸۲
شابکشابک ‎۰−۶۸۸−۰۱۳۶۵−۱
پس ازخشم فرشتگان 
پیش ازاگر فردا بیاید 

منابعویرایش