استاد (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

استاد ممکن است به این موارد اشاره کند:

  • درجهٔ علمی دانشگاهی استاد، معادل professor
  • استاد (لقب)
  • استاد، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان فاروج در استان خراسان شمالی
  • پیشوا یا هادی معنوی (پیر)