استافیلوکوک فلیس

استافیلوکوک فلیس
آرایه‌شناسی
فرمانرو: باکتریها
شاخه: فیرمیکوت‌ها
رده: باسیل‌ها
راسته: باسیلالس
تیره: استافیلوکوکاسیه
سرده: استافیلوکوک
Species: استافیلوکوک فلیس
نام علمی
Staphylococcus felis
Igimi et al. 1989

استافیلوکوک فلیس، کوکسی گرم مثبت و کواگولاز منفی در جنس (سرده) استافیلوکوک است. این باکتری دارای فعالیت همولیتیکی محدودی است اما فعالیت اوره‌آزی دارد و می‌تواند از قندهای سوکروز، مانوز و ترهالوز استفاده کند. این باکتری مرتبط با عفونت‌های پوستی در گربه سانان است.[۱]

منابعویرایش

  1. GIMI, S. ; KAWAMURA, S. , TAKAHASHI, E. , MITSUOKA, T. (1 October 1989). "Staphylococcus felis, a New Species from Clinical Specimens from Cats". International Journal of Systematic Bacteriology 39 (4): 373–377. doi:10.1099/00207713-39-4-373.