گربه‌سانان

(تغییرمسیر از گربه سانان)
گربه‌سانان Feliformia
محدودهٔ زمانی: ائوسن تا کنون
Suborder feliformia.JPG
چند خانواده گوناگون گربه‌سانان: Euplaridae, Felidae, Hyaenidae, Herpestidae, Nandiniidae and Viverridae.
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: گوشت‌خوارسانان
زیرراسته: گربه‌سانان (Feliformia)
Kretzoi, 1945
تیره‌ها

گربه‌سانان (نام علمی: Feliformia یا Feloidea) زیرراسته‌ای از گوشت‌خوارسانان هستند که شامل گربه‌ایان (بزرگ و کوچک)، کفتارها ،خدنگها و زبّادان می‌شود. گربه‌سانان در مقابل دیگر زیرراستهٔ گوشت‌خوارسانان، یعنی سگ‌سانان (Caniformia) قرار دارد. هر دوی این زیرراسته‌ها ویژگی متمایزی در میان دیگر پستانداران دارند: دارای ۴ دندان مخصوص گوشت‌خواری در جلوی آرواره خود هستند.

جمجمهٔ گربه‌سانان

درخت فیلوژنتیکویرایش

   گربه‌سانان   

شمشیردندان‌نمایان 
StenoplesictidaePercrocutidae 
زباد نخلی آفریقایی  

دندان‌اره آسیایی
شمشیردندان‌نما گربه‌ایان  


گربه زباد  
کفتار  
خدنگ  زبادمانندهای ماداگاسکار  منابعویرایش