استان‌های لبنان

کشور لبنان شامل هشت استان (به عربی: ألمحافظة) است.

استان‌های لبنان.
شماره نام استان مرکز
۱ بیروت بیروت
۲ بقاع زحله
۳ جبل بعبدا
۴ جنوب صیدا
۵ نبطیه نبطیه
۶ شمال طرابلس
۷ عکار حلبا
۸ بعلبک-هرمل بعلبک

منابع ویرایش