ناحیه پوگرادتس

(تغییرمسیر از استان پوگرادتس)

نام یکی از استان‌های سی‌وشش‌گانه کشور آلبانی است.

استان پوگرادتس
موقعیت استان پوگرادتس در نقشه
موقعیت استان پوگرادتس در نقشه
مختصات:
کشور آلبانی
شهرستان‌های آلبانیشهرستان کورچه
پایتختپوگرادتس