استرپتوکوکاسیه

تیره‌ای از لاکتوباسیلالس
استرپتوکوکاسیه
Streptococcus mutans Gram.jpg
آرایه‌شناسی
فرمانرو: باکتری‌ها
دسته: فیرمیکوتس
رده: باسیل‌ها
راسته: لاکتوباسیلالس
تیره: استرپتوکوکاسیه
سرده‌ها (جنس‌ها)

لاکتوکوک
لاکتووم
استرپتوکوک

خانواده یا تیره استرپتوکوکاسیه، مجموعه‌ای از باکتری‌های گرم مثبت است که در راسته لاکتوباسیلالس قرار گرفته‌اند. استرپتوکوکاسیه شامل جنس‌های (سرده) لاکتوکوک، لاکتووم، پیلی باکتر و استرپتوکوک است.

منابعویرایش

http://en.wikipedia.org/wiki/Streptococcaceae