استعمار لائوس (انگلیسی: French protectorate of Laos) لائوس امروزی یک مستعمره فرانسوی در تاریخ استعمارگری فرانسه در جنوب شرق آسیا بین سال‌های ۱۸۹۳ و ۱۹۵۳ بود - در عین حال این کشور مدتی نیز به‌طور فترت به عنوان دولت دست‌نشانده امپراتوری ژاپن از آوریل تا اکتبر سال ۱۹۴۵ بود - که در آن زمان بخشی از هندوچین فرانسه را تشکیل می‌داد.

Protectorate of Laos

ລາວ
۱۸۹۳–۱۹۴۵
۱۹۴۶–۱۹۵۳
نشان ملی
موقعیت
وضعیتتحت قیمومت فرانسه (۱۸۹۹–۱۸۹۳)؛ قلمروی تشکیل‌دهندهٔه هندوچین فرانسه (۱۸۹۹–۱۹۵۳)
پایتختوینتیان (رسمی)
لوآنگ پرابانگ (royal)
زبان(های) رایجزبان فرانسوی (رسمی), زبان لائو
دین(ها)
ترواده
کلیسای کاتولیک
حکومتپادشاهی مطلقه تحت مستعمره (۱۸۹۳–۱۹۴۷) پادشاهی مشروطه تحت فرانسه متحد (۱۹۴۷–۱۹۵۳)
King of Luang Phrabang 
• ۱۸۶۸–۱۸۹۵
Oun Kham
• ۱۸۹۵–۱۹۰۴
Zakarine
• ۱۹۰۴–۱۹۵۴
Sisavang Vong
Resident-Superior 
• ۱۸۹۴–۱۸۹۵ (نخستین)
Auguste Pavie[الف]
• ۱۹۵۴–۱۹۵۵ (آخرین)
Michel Breal[ب]
Prime Minister 
• ۱۹۴۱–۱۹۴۵ (نخستین)
فتسارت راتاناونگسا
• ۱۹۵۱–۱۹۵۳ (آخرین)
سووانا فوما
قوه مقننهParliament (1947-1953)
دوره تاریخیامپریالیسم جدید
۳ اکتبر ۱۸۹۳
۱۹ آوریل ۱۸۹۹
• Champasak ضمیمه شده
۲۲ نوامبر ۱۹۰۴
۸ آوریل ۱۹۴۵
• Lao Issara دولت
۱۲ اکتبر ۱۹۴۵
• استقرار مجدد فرانسه
۲۴ آوریل ۱۹۴۶
۱۱ مه ۱۹۴۷
• Independence
22 October ۱۹۵۳
۲۱ ژوئیه ۱۹۵۴
پیشین
پسین
Kingdom of Luang Phrabang
Muang Phuan
Kingdom of Champasak
Kingdom of Siam
Lao Issara
Kingdom of Laos

منابع

ویرایش


خطای یادکرد: خطای یادکرد: برچسب <ref> برای گروهی به نام «persian-alpha» وجود دارد، اما برچسب <references group="persian-alpha"/> متناظر پیدا نشد. ().