اسدالله کرمانی

اسدالله کرمانی (درگذشت ۸۹۲ه‍.ق) نستعلیق‌نویس که در خطوط ششگانه هم تبحر داشت از خوشنویسان قرن نهم است که مدتی را در عثمانی گذراند.[۱]

او هم خط نسخ و ثلث را خوش می‌نوشته و هم نستعلیق را. در کتاب مناقب هنروران (تالیف: سال ۹۹۵ه‍.ق) آمده از آنجای که او در زمان درگذشت میرعلی هروی خردسال بوده نمی‌توان او را شاگرد میرعلی دانست و او را در نستعلیق از شاگردان عبدالرحیم انیسی خوارزمی و کاتبی متین القلم می‌داند. [۲]

در کتاب تحفة الخطاطین آمده که اسدالله کرمانی منسوب به کرمانشاه است و او را از شاگردان محمد کرمانی می‌داند و معتقد است که بر شیوه یاقوت مستعصمی می‌نوشته. در کتاب مصورالخط العربی ضمن صحه بر شاگرد محمد کرمانی بودن، آمده اسدالله کرمانی به‌سرزمین عثمانی مهاجرت کرده و مدتی در آنجا اقامت گزید.[۳]

احمد قره حصاری (متولد ۸۳۷ ه‍.ق) ملقب به ملا شمسی بیقره حصاری از خوشنویسان عثمانی یکی از شاگردان اوست. [۴]

پانویسویرایش

  1. فضایلی
  2. فضایلی ص ۳۳۴ به نقل از احوال و آثار ص ۶۴
  3. فضایلی ص ۳۳۴
  4. فضایلی ص ۳۳۹

منابعویرایش

  • فضاپلی، حبیب الله. اطلس خط. چاپ دوم ۱۳۶۲ اصفهان. انتشارات مشعل اصفهان. ص ۳۳۴ و ۲۴۳ و ۳۳۹