باز کردن منو اصلی

اسدالله کرمانی

(تغییرمسیر از اسداللّه کرمانی)

اسدالله کرمانی (درگذشت ۸۹۲ه‍.ق) نستعلیق‌نویس که در خطوط ششگانه هم تبحر داشت از خوشنویسان قرن نهم است که مدتی را در عثمانی گذراند.[۱]

او هم خط نسخ و ثلث را خوش می‌نوشته و هم نستعلیق را. در کتاب مناقب هنروران (تالیف: سال ۹۹۵ه‍.ق) آمده از آنجای که او در زمان درگذشت میرعلی هروی خردسال بوده نمی‌توان او را شاگرد میرعلی دانست و او را در نستعلیق از شاگردان عبدالرحیم انیسی خوارزمی و کاتبی متین القلم می‌داند. [۲]

در کتاب تحفة الخطاطین آمده که اسدالله کرمانی منسوب به کرمانشاه است و او را از شاگردان محمد کرمانی می‌داند و معتقد است که بر شیوه یاقوت مستعصمی می‌نوشته. در کتاب مصورالخط العربی ضمن صحه بر شاگرد محمد کرمانی بودن، آمده اسدالله کرمانی به‌سرزمین عثمانی مهاجرت کرده و مدتی در آنجا اقامت گزید.[۳]

احمد قره حصاری (متولد ۸۳۷ ه‍.ق) ملقب به ملا شمسی بیقره حصاری از خوشنویسان عثمانی یکی از شاگردان اوست. [۴]

پانویسویرایش

  1. فضایلی
  2. فضایلی ص ۳۳۴ به نقل از احوال و آثار ص ۶۴
  3. فضایلی ص ۳۳۴
  4. فضایلی ص ۳۳۹

منابعویرایش

  • فضاپلی، حبیب الله. اطلس خط. چاپ دوم ۱۳۶۲ اصفهان. انتشارات مشعل اصفهان. ص ۳۳۴ و ۲۴۳ و ۳۳۹