اسماء

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

اسماء به موارد زیر اشاره دارد:


معنی واژه: اسماء. نام زنی است. از نامهای عربی مشترک میان مرد و زن است . برخی اصل آنرا وَسْماء دانند بمعنی صفتی و برخی آنرا جمع اسم دانند و برخی اشتقاق اول را در نام زنان و اشتقاق دوم را در نام مردان صحیح دانسته اند؛ لغت‌نامه دهخدا: اسماء[پیوند مرده]