اسماعیلیه (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌پدیا

اسماعیلیه ممکن است یکی از موارد زیر باشد:

مذهبویرایش

 1. اسماعیلیان (مذهب) یا باطنیان، از مذاهب منشعب از شیعه
 2. مستعلیه از مذاهب منشعب از شیعه

جاهاویرایش

 1. اسماعیلیه نیشابور
 2. استان اسماعیلیه در مصر
 3. اسماعیلیه (شهر) در مصر
 4. دهستان اسماعیلیه در خوزستان
 5. کاخ اسماعیلیه در جمهوری آذربایجان

دیگر کاربردهاویرایش

 1. اس‌اس اسماعیلیه، یک کشتی اسکاتلندی
 2. اصول هفتگانه دین (اسماعیلیه)
 3. فهرست امامان اسماعیلیه
 4. امامت (اسماعیلیه)
 5. اسماعیلیان (حکومت)