باز کردن منو اصلی

اسپرانتو (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

اسپرانتو نام یک زبان فراساخته است.

اسپرانتو همچنین می‌تواند به این موارد نیز اشاره داشته باشد: