اشتورم‌بان‌فورر

(تغییرمسیر از اشتورمبانفورر)

اشتورمبانفورر (آلمانی: Sturmbannführer) یک درجه مربوط به نیروهای نظامی حزب ملی سوسیالیست کارگران آلمان و معادل درجه سرگردی بود که در برخی سازمان‌ها (مانند اس‌اس و اس آ) استفاده می‌شد.این درجه در سال ۱۹۲۱ ایجاد شد.این درجه بالاتر از هاوپت‌اشتورمفورر و پایین‌تر از اوبراشتورمبانفورر قرار داشت.

ماکس هانسن با لباس و نشان اشتورمبانفورر در وافن اس‌اس

دریافت‌کنندگان مشهور

ویرایش

یک از مشهورترین دریافت‌کنندگان این درجه ورنر فون براون دانشمند آلمانی بود که موشک وی-۲ را توسعه داد و موشک ساترن ۵ را طراحی کرد.

نشان‌ها

ویرایش

منابع

ویرایش