باز کردن منو اصلی

اصفهان (ابهام‌زدایی)

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

اصفهان یکی از شهرهای بزرگ ایران است. اصفهان همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: