اصل آریایی

اصل آریایی (آلمانی: Arierparagraph) به ماده قانونی گفته می‌شود که در راستای سیاست‌های تبعیض نژادی نازی‌ها در ماه ژوئن سال ۱۹۳۳ به تصویب رسید.

به‌موجب این قانون یهودیان از شرکت در فعالیت‌های فرهنگی از جمله تولید فیلم و شرکت در تئاتر منع می‌شدند.

جستارهای وابسته

منابع