باز کردن منو اصلی

در کیهان‌شناسی، اصل کپرنیکی که به نام نیکلاس کوپرنیک نامگذاری شده است، می‌گوید که زمین در مرکز عالم یا در جای ویژه‌ای از عالم قرار ندارد.

پیشینهویرایش

هرمان باندی کیهان‌شناس قرن بیستم این اصل را به نام نیکلاس کوپرنیک نامگذاری کرد، هرچند که پیشینهٔ این اصل به قرن ۱۶ و ۱۷ میلادی بازمی‌گردد که سیستم بطلمیوسی (که زمین را مرکز عالم می‌دانست) کنار گذاشته شد. کوپرنیک نشان داد که می‌توان حرکت سیارات را بی‌آن‌که زمین را مرکز عالم بپنداریم توصیف کرد. او گفت که حرکت رجوعی سیارات به خاطر چرخش زمین به دور خورشید است.

در کیهان‌شناسی اگر اصل کپرنیکی را بپذیریم، و سپس ببینیم که جهان از دید ما همسانگرد به نظر می‌رسد، می‌توانیم نشان دهیم که جهان همگن است و نیز در همهٔ نقطه‌ها همسانگرد است. این دو شرط منجر به پذیرفتن اصل کیهان‌شناختی می‌شود.

منابعویرایش

باندی، هرمان (۱۹۵۲). کیهان‌شناسی. نشر دانشگاه کمبریج. صفحه‌ی ۱۳.