هَمگِن یک ویژگی است که اندازه‌گیری آن در هر نقطه‌ای از فضا به نتیجه‌ای یکسان منجر شود. یعنی اگر یک آزمایش فیزیکی در نقطهٔ خاصی از فضا اجرا شود، همان نتیجه‌ای را خواهد داشت که همان آزمایش را در چند نقطه یا چندمتر دورتر انجام داده باشند.

به عبارت دیگر، یک خاصیت (یا قانون) همگن با جابه‌جا شدن ما (یا با عوض کردن مبداء مختصات) تغییر نمی‌کند. به زبان فنی‌تر (به زبان نظریه گروه‌ها)، یک خاصیت همگن نسبت به گروه انتقال‌های فضایی تقارن دارد.

در مخلوط همگن مواد خواصیت خود را حفظ می‌کنند، برای مثال در آب نمک ؛ آب مایع بودن خود ونمک شوری خود راحفظ کرده‌است. همچنین در مخلوط همگن اجزائ مخلوط با مشاهده قابل تشخیص نیست .

منابعویرایش

  • ویکی‌پدیا انگلیسی. «Homogeneity». دریافت‌شده در ۱۰ ژوئیه ۲۰۱۴.