اعلامیه انگلیسی: Promulgation اعلام رسمی یا بیان رسمی یک قانون یا حقوق اداری بعد از نهایی شدن تصویب آن است.[۱] در برخی از حوزه قضایی این گام لازم است برداشته شود تا یک قانون بتواند به اجرا گذاشته شود.

منابع ویرایش

  1. "Promulgate Law & Legal Definition". USLegal.com. US Legal, Inc. Retrieved October 28, 2015.