فرانکلین روزولت در حال امضای حکم اعلان جنگ به ژاپن در خلال جنگ جهانی دوم.

اعلان جنگ فرمانی‌ست رسمی که توسط دولت یا رهبر یک کشور تصویب می‌گردد و به معنای آغاز شرایط جنگی مابین کشور فوق با کشور یا کشورهای دیگر است.

منابعویرایش

Wikipedia contributors, "Declaration of war," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Declaration_of_war&oldid=171932693 (accessed November ۱۹، ۲۰۰۷).