اعلان جنگ

اعلان جنگ فرمانی‌ست رسمی که توسط دولت یا رهبر یک کشور تصویب می‌گردد و به معنای آغاز شرایط جنگی مابین کشور فوق با کشور یا کشورهای دیگر است.

فرانکلین روزولت در حال امضای حکم اعلان جنگ به ژاپن در خلال جنگ جهانی دوم.

منابعویرایش

Wikipedia contributors, "Declaration of war," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Declaration_of_war&oldid=171932693 (accessed November ۱۹، ۲۰۰۷).