افرایم (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

افرایم یک پاتریارک در کتاب مقدس بود.

افرایم همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: