افرایم (عبری:אֶפְרַיִם/אֶפְרָיִם، استاندارد:Efráyim) بنا به گفته کتاب پیدایش، فرزند دوم یوسف و آسنات و برپاکننده سبط اسراییلی افراییم بود.[۱] آسنات زنی مصری بود که فرعون به عنوان همسر به یوسف داده بود. افرایم در مصر و قبل از آمدن فرزندان اسراییل از کنعان به مصر متولد شد. افرایم دارای پسرانی بود: شوتلاه، بکر، تاهان؛ ولیکن در کرونیکلز ۷ به دو پسر دیگر نیز اشاره شده‌است :ازر و الیاد که توسط دزدان کشته شدند. او سپس پسری دیگر به نام بریا داشت که نام او را ادامه داد. یوشع بن نون که رهبر اسراییل گردید از نسل افرایم بود. بر اساس کتاب مقدس جروبوام که اولین پادشاه پادشاهی شمالی اسراییل شد نیز از نسل افرایم بود.

افرایم اثر فرانچسکو هایز
یعقوب مناسه و افرایم را برکت می‌دهد.

منابعویرایش