افوروس

تاریخ‌نگار در یونان باستان

افوروس کومی (Ephorus) مورخ و جغرافی‌دان یونانی بود که در حدود نیمهٴ قرن چهارم ق م برآمد. او نخستین مورخ تاریخ عالم (اگر هرودوت را چنین نپنداریم) بود.

تاریخ نوشته شده توسط او در سال ۳۵۶ - ۳۵۵ متوقف می‌شود؛ این تاریخ در ۳۳۴ ق م در دسترس بوده است.

منابعویرایش

  • سارتن، جرج. مقدمه بر تاریخ علم. ترجمهٔ غلامحسین صدری افشار. انتشارات علمی و فرهنگی.