اقتصاد دیجیتال

اقتصاد دیجیتال نوعی از اقتصاد است که بر پایهٔ فناوری‌های دیجیتال استوار است.

منابعویرایش