البکری (دهانه)

البکری یک دهانه برخوردی در ماه‌ است.

البکری
قطر۱۲ کیلومتر
عمق۱.۰ کیلومتر
هم‌درازا۳۴۰° در طلوع آفتاب
نام‌بخشابو عبید البکری

منابعویرایش