باز کردن منو اصلی

البیان والتبیین از معروفترین کتابهای نوشته جاحظ ادیب قرن سوم هجری است. ابن خلدون دربارهٔ علم ادبیات در کتاب مقدمه خود می‌گوید:

پانویسویرایش