البیان والتبیین

(تغییرمسیر از البیان و التبیین)

البیان والتبیین از معروفترین کتابهای نوشته جاحظ ادیب قرن سوم هجری است. ابن خلدون دربارهٔ علم ادبیات در کتاب مقدمه خود می‌گوید:

پانویس

ویرایش