السری بن الحکم یوسف البلخی (انگلیسی: Al-Sari ibn al-Hakam; درگذشت نوامبر ۸۲۰) فرمانروای مصر در دوران خلافت عباسی بود.

السری بن الحکم
السری بن الحکم البلخی
نام بومیالسری بن الحکم البلخی
درگذشتنوامبر ۸۲۰
فسطاط
ملیتخلافت عباسی

منابع ویرایش

  • Bianquis, Thierry (1998). "Autonomous Egypt from Ibn Ṭūlūn to Kāfūr, 868–969". In Petry, Carl F. (ed.). Cambridge History of Egypt, Volume One: Islamic Egypt, 640–1517. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 86–119. ISBN 978-0-521-47137-4.
  • Grohmann, A. (1997). "al-Sarī". In Bosworth, C. E.; van Donzel, E.; Heinrichs, W. P. & Lecomte, G. (eds.). The Encyclopaedia of Islam, New Edition, Volume IX: San–Sze. Leiden: E. J. Brill. p. 55. ISBN 978-90-04-10422-8.
  • Kennedy, Hugh (1998). "Egypt as a province in the Islamic caliphate, 641–868". In Petry, Carl F. (ed.). Cambridge History of Egypt, Volume One: Islamic Egypt, 640–1517. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 62–85. ISBN 978-0-521-47137-4.