الفبای ترکی

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

الفبای ترکی به یکی از موارد زیر اشاره دارد: