المحرر الوجیز

المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز از تفاسیر قرآن نوشتهٔ ابن عطیه اندلسی است. این کتاب از مهم‌ترین تفاسیر درایی در سدهٔ ششم هجری است. ابن عطیه این اثر را پیش از اشتغال به قضاوت المریه نوشته‌است. همواره این کتاب را با تفسیر کشاف زمخشری مقایسه کرده‌اند و آن را برتر از کشاف دانسته‌اند.[۱]

پانویسویرایش

منابعویرایش

  • بخش فقه، علوم قرآنی و حدیث (۱۳۷۰). «ابن عطیه، ابو محمد». در سید محمدکاظم موسوی بجنوردی. دائرةالمعارف بزرگ اسلامی. چهارم. تهران: مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی. شابک ۹۶۴-۷۰۲۵-۳۹-۴.