الولید بن زیدان

الولید بن زیدان (انگلیسی: Al Walid ben Zidan; نامشخص – ۲۱ فوریه ۱۶۳۶) سلطان سعدیان مراکش از سال ۱۶۳۱ تا ۱۶۳۶ بود.

الولید بن زیدان
Sultan of Morocco
سلطنت۱۶۳۱ – ۱۶۳۶
زادهنامشخص
درگذشته۲۱ فوریه ۱۶۳۶
فرزند(ان)محمد الشیخ الصغیر
دودمانسعدیان
پدرعبدالملک بن زیدان

منابعویرایش

  • Muhammad al-Saghir ibn al-Hadjdj ibn Abd Allah al-Wafrani, Nozhet-el hādi bi akhbar moulouk el-Karn el-Hadi (Histoire de la dynastie saadienne au Maroc : 1511-1670), traduït i publicat per O. Houdas, Ernest Leroux, París, 1889. En línia a l'enllaç