الکتاب

اولین کتاب صرف نحو زبان عربی(تالیف شده توسط یک ایرانی)

الکتاب نام تنها تألیفی است که از سیبویه فارسی باقی مانده است. این کتاب را کامل‌ترین کتاب نحو در زبان عربی خوانده‌اند. الکتاب به زبان‌های خارجی نیز ترجمه شده‌است و تلخیص آن هنوز از کتب درسی دانشجویان عربی‌خوان اروپایی‌ست. متن الکتاب برای نخستین بار در دو مجلد در سال‌های ۱۸۸۱ و ۱۸۸۹ ترجمه و در پاریس منتشر شده‌است. الکتاب با شرح ابوسعید حسن سیرافی متوفی ۳۶۸ هجری قمری به نام الوافر الرافی و با شرح شواهدان در دو جزء در مطبعهٔ مصر در سال ۱۳۱۷ - ۱۳۱۶ برای نخستین بار به چاپ رسیده‌است.[۱]

پانویس ویرایش

  1. بزرگان نامی پارس، جلد اول، ص ۱۱

منابع ویرایش

  • میر، محمد تقی (۱۳۶۸بزرگان نامی پارس، جلد اول، شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز